Pilota goxua txapelketa Auzperrin!

Auzperriko gaztetxeak pilota goxua txapelketa antolatu du.

PILOTA GOXUA TXAPELKETA

 • Bikoteka jokatuko da eta 3 kategoria egonen dira: emakume maila, 1. maila eta 2.maila. Nahi duzuen mailan apuntatu zaitezkete, bikote mixtoak onartuta daudelarik.
 • Partiduak pilota goxuekin jokatuko dira eta antolakuntzak 2 pilota jarriko ditu. Partiduren batean bi bikoteek bertze pilotekin jolastea adosten badute ez da inongo arazorik egonen.
 • Inskripzioa 10 € / bikoteko eta bertze 10€ fidantza moduan jarri beharko dute. Bikoteek txapelketaren funtzionamendu egokia jarraitzen badute eta partidu guztiak jokatzen badituzte, txapelketaren amaieran fidantza itzuliko da.
 • Ligaxka egonen da uztailaren 1etik abuztuaren 2raino eta bikote kopuruaren arabera final ¼, final erdi eta finala egonen da. Finalak abuztuaren 22a arratsaldeko 18tan izanen dira, Auzperriko festen lehendabiziko egunean.
 • Partiduak egun zehatz batean jarriko dira. Bikoteren batek arazoren bat izango balu, bertze bikotearekin elekatu eta haien artean konponduko dira bertze egun batean jokatzeko. Ordezko batek jokateko aukera dago baina laurden, finalerdi eta finalean ez, aurretik aurkariekin adosten ez bada.
 • Apuntatzeko 628836437 zenbakira mezua bidali ezazu Ekainaren 22a baino lehen honako datuekin.

*BIKOTEA:

*KATEGORIA: (lehen, bigarren edo emakume maila)

*E-MAILa

*KONTAKTO ZNBK:

 • Ekainaren 28an antolakuntzak e-mail bat bidaliko du txapelketaren programazioarekin, aurkarien tlf znbk.-ekin eta txapelketaren araudiarekin.
 • Sariak egonen dira.
 • Se jugará por parejas y habrá 3 categorías: división femenina, 1. División y 2. división. Apuntaros a la categoría que creáis más conveniente. Se podrán formar parejas mixtas.
 • La organización pondrá 2 pelotas goxuas a disposición de lxs participantes. Estará permitido jugar con otras pelotas siempre y cuando las dos parejas así lo acuerden.
 • Cada pareja tendrá que pagar 10€ de inscripción y habrá que poner otros 10 € de fianza. Esta fianza se devolverá al finalizar los partidos siempre que la pareja haya seguido el funcionamiento adecuado del campeonato y haya jugado todos los partidos.
 • Habrá una liguilla del 1 de Julio al 2 de Agosto y después habrá ¼, semifinal y final dependiendo del número de parejas. El 22 de Agosto a las 18h, primer día de fiestas de Aurizberri, se jugarán las finales.

 • Habrá una programación de partidos y si alguna pareja tuviese algún problema para jugar un partido, deberá hablar con lxs contrincantes para cambiarlo de día. Si de antemano no se acordase los ¼, semifinal y final lo deberán jugar lxs titulares de la pareja.
 • Para apuntarse habrá que mandar un mensaje antes del 22 de Junio al 628836437 con los siguientes datos:

*PAREJA:

*CATEGORIA: (primera, segunda o división femenina)

*E-MAILa:

*TLF de CONTACTO:

 • La organización mandará el 28 de junio un e-mail con la programación del campeonato, tlf. de todas las parejas inscritas y con las normas.
 • Habrá premios.

AUZPERRIKO GAZTETXEA

Iruzkindu